Szél és Hó

Mint ahogyan az előző bejegyzésben is olvashattad, a tetőnknek nagyon sok külső és persze belső hatásnak is ellen kell állnia. Ebben a cikkben megismerkedhetsz a hó és a szél okozta veszélyekkel.

Ez a csapadékfajta elsősorba a tető teherhordó szerkezetére nézve jelent terhelést. Azonban vélhetően mindenki találkozott már havas tetővel. Ha elképzeljük magunk előtt, akár láthatjuk is, hogy sok esetben nem egyenletesen megoszló teherről van szó. A hóteher mértéke változhat a tető formája, tájolása, hajlásszöge, sőt még részleteinek kialakítása szerint is. Magastetőknél jellemzőbb a féloldalas hóteher, hisz van, mikor a szél csak az egyik oldalra segíti a hópihéket lerakódni. Az összetett fedélidomú tetők hajlataiban és a lapostetők esetében hózugok alakulhatnak ki, ahol elég jelentős is lehet a hófelhalmozódás.

Szél

Mint az előző bekezdésben is olvashattuk, sokszor segít a hónak, illetve más egyéb csapadékoknak is. Azonban egyedül is találkozhatunk vele. Ennek a hatásnak a mértéke és fajtája számos tényezőtől függhet: Az építés helye, az épület védettsége,  az épület magassága, a tető alakja, magassága és persze hajlásszöge is épp olyan fontos.

  A széllel 3 formában is találkozhatunk:

  • szélnyomás
  • szélszívás
  • örvényhatás

Magastetők esetében akár egyidejűleg találkozhatunk a szél szívó és nyomó hatásával. Az erre való ügyelés leginkább a tartószerkezet méretezésekor játszik szerepet. A tető tervezésekor mindig a legkedvezőtlenebb értékekre kell tervezni, mind az elemeket, mind a szerkezeti kapcsolatokat.

Lapostetők esetében a legjellemzőbb veszély a szélszívás, hisz nem egyenletes eloszlású. A tetőszéleken és –sarkokon jóval erősebb lehet a szívóhatás, akár a közbenső tetőszakaszokon jelentkező többszöröse. A csapadékszigetelések rögzítését, leterhelését eszerint kell megtervezni. Azonban természetesen itt is számolnunk kell szélnyomás hatásával, legfőképp a tetőt szegélyező elemek, szerkezetek tervezésekor. Ez a hatás jelentős még a kéthéjú hidegtetők szempontjából is, hisz a héjak közti légtér átszellőztetése ezen is múlik.

Összességében, a szélhatás ellen a tetőfedések és csapadékszigetelések rögzítésével, leterhelésével tudunk védekezni.