Impresszum

 

 

 

Szolgáltató adatai: KériBádog Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8360 Keszthely, Külső–Zsidi út 2.
Telephely: 8360 Keszthely, Külső–Zsidi út 2.

Kapcsolattartási adatok:
Név: Kéri Marcell
E–mail: info@keribadog.hu
Adószám: 27554296-2-20.
Cégjegyzékszám: 20-09-077991 kiállítva: Zala Megye Kormányhivatal

Tárhelyszolgáltató:
NetBlaze Group Szociális Szövetkezet
8790 Zalaszentgrót, Cser-Zilai u. 10.


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

   Linkek:
A weboldalainkon előforduló linkek: a tulajdonos nem felelős más weboldalak tartalmáért, továbbá a más weboldalak tulajdonosainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért.

   Biztonság:
Minden, a jóhiszemű üzletvitel során elvárható intézkedést megteszünk, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédjük.


EGYÉB RENDELKEZÉSEK

   Felelősség korlátozása:
A látogatók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják. Nem vállalunk felelősséget semmiféle üzleti tanács végrehajtásáért, amennyiben azt a weboldal látogatója a felügyeletünk nélkül hajtotta végre. A tulajdonos a jelen weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülő károkért kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

   Változtatás joga:
A tulajdonos fenntartja magának a weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. Különös tekintettel igaz ez az árváltoztatásra. A tulajdonos nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen.


JOGI NYILATKOZAT
Azzal, hogy látogatja az általunk üzemeltetett keribadog.hu és keribadogdirect.hu domain néven és ennek aldomainjein elérhető weboldalakat, így jelen weboldalt, elfogadja az alábbi feltételeket. A keribadog.hu és keribadogdirect.hu domain neveken és ezek aldomainjein elérhető weboldalak, így jelen weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, bármilyen technikával történő másolásával, terjesztésével és felhasználásával kapcsolatos minden jogot fenntartunk. A weboldalak bármely tartalmának megosztása, másolása csak forrásmegjelöléssel történhet.


ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK
A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások során rögzített személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, az Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzítettek szerint kezeli.


PANASZKEZELÉS
Panaszait, észrevételeit az info@keribadog.hu email címen jelezheti felénk. Kérünk, hogy amennyiben panasszal élne szolgáltatásainkkal kapcsolatosan, úgy elsősorban felénk forduljon. Elkötelezettek vagyunk a panaszok békés úton történő rendezése mellett. Esetlegesen felmerülő vitáink rendezésére az Online Vitarendezési Platformot is igénybe veheti. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.

   A platform elérhető az alábbi linkről:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat. A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információkat az alábbi linken találhatja meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.

A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött jogviszonyra a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.